Niepokojące działania Powiatu Tatrzańskiego w szkolnictwie zawodowym

Czy szkolnictwo zawodowe ma w Zakopanem przyszłość?
Takie pytanie stawia na forum publicznym grono pedagogiczne Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 zaniepokojone przyszłością szkoły. Ma to bezpośredni związek z planowanym przez Starostwo Tatrzańskie połączeniem szkoły z Zespołem Szkół Hotelarsko – Turystycznych.


 
„Szkoła zawodowa ma największą przyszłość. W Polsce potrzeba szkół zawodowych na każdym poziomie, czyli szkół dających zawód. Dzisiaj odpowiedzią na bezrobocie jest kształcenie dualne czyli w jednym czasie praktyka i teoria” - to słowa ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak- Kamysza wypowiedziane 17 stycznia 2014w  Nowym Targu.

Jakie ta wypowiedź ma przełożenie na politykę władz powiatu tatrzańskiego – oto pytanie rzec można retoryczne.Szkolnictwo zawodowe  niszczone i marginalizowane przez lata, dziś przeżywa czas renesansu. Unia Europejska ponownie stawia na szkoły zawodowe, jednak działania Powiatu Tatrzańskiego temu przeczą. Starostwo Powiatowe  w Zakopanem postanowiło połączyć Zespół Szkół Hotelarsko -Turystycznych z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 jedyną państwową szkołą zawodową dla młodocianych pracowników. Istnienie szkoły, w której od przyszłego roku szkolnego ma się uczyć 1200 uczniów, budzi wiele wątpliwości. Anonimowość ucznia może sprawić, że stanie się on uczniem niezwykle trudnym wychowawczo. W hotelarzu nie ma pracowni fryzjerskiej. Starostwo twierdzi, że poprawią się warunki lokalowe co jest niezgodne z prawdą. Obłożenie sal gimnastycznych i gastronomicznych sprawi, że młodzież nie będzie mogła z nich w pełni korzystać i będzie uczyć się do późnych godzin. W naszej szkole uczy się młodzież upośledzona umysłowo w stopniu lekkim, do tak dużej szkoły nie będzie wstanie się dostosować i pojawi się  zagrożenie, że jej nie skończy. ZSHT przez dwa lata bezskutecznie prowadziło nabór do swojej zawodówki nr 2.
Zgłosiło się tylko kilka osób. Nie utworzono żadnej klasy. Jesteśmy traktowani przez władze powiatu tatrzańskiego jak przedmiot. Starostwo nie liczy się z ani z naszym zdaniem, ani z argumentami. Włączenie do ZSHT będzie dla nas utratą samodzielności i początkiem stopniowej likwidacji szkoły. Nie chcemy podzielić losu Technikum Tkactwa Artystycznego - tej szkoły już nie ma.  Zespół Szkół Zawodowych nr 1 imienia Aleksandra Dziedzica z Zakopanego popularny „Oxford” mieszczący się na ulicy Kasprusie 14 b od blisko 60 lat kształci i wychowuje we wszystkich zawodach fachowców. Początkowo mieścił się w budynku po szkole podstawowej nr 2 przy ulicy Nowotarskiej 9. W wyniku prac związanych z budową estakady budynek został znacznie uszkodzony i częściowo rozebrany. Szkołę włączono do Zespołu Szkół Zawodowych  im. Wł. Matlakowskiego – dzisiejsza budowlanka. W 1987 Kuratorium Oświaty i wychowania podjęła decyzję, aby powstał oddzielny Zespół Szkół Zawodowych Wielobranżowych. Urząd Miasta i Gmina Tatrzańska przyznał szkole budynek przy ulicy Kasprusie 14 b, dawny internat Technikum Tkactwa Artystycznego. ZSZ nr 1 do dnia dzisiejszego zajmuje ten obiekt. W roku szkolnym 2013/2014 uczy się tu 370 osób. Oprócz klas zasadniczych zawodowych w szkole są dwie klasy technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich, technik technologii żywienia i technikum gastronomiczne dla pracujących, oraz zasadnicza szkoła zawodowa dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.W 2010 roku wyrokiem Sądu, budynki przy ul. Kasprusie 14 b odebrał właściciel ( Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy ). Starostwo podpisało umowę najmu budynków na trzy lata płacąc 10.000 netto miesięcznie. Niestety po pół roku powiat rozwiązał umowę, tłumacząc się względami ekonomicznymi. Mimo rozwiązania umowy właściciel chce, aby szkoła dalej zajmowała budynki. Jest skłonny wymienić budynki na inne lub sprzedać nieruchomość. Niestety Starostwo Tatrzańskie  nie jest  tym zainteresowane. Samoistnie rodzi się pytanie dlaczego tak się dzieje i jakie są prawdziwe  powody przeniesienia naszej szkoły.

Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zakopanem (nazwiska znane redakcji)

<< Powrót
  « powrót

drukuj »         wyślij znajomemu »         ilość wyświetleń: 3909


Stosując pliki cookie (tzw. ciasteczka), staramy się zapewnić komfort korzystania z naszego serwisu, polegający na uwzględnieniu zapamiętanych preferencji użytkownika co do przeglądanych treści i na spersonalizowaniu wyglądu witryny. Przechodząc "dalej" akceptują Państwo otrzymywanie plików cookie z naszego serwisu . Ustawienie to mogą Państwo zmienić w narzędziach przeglądarki.

16674141 odwiedzin od 2007-02-06