Wiosenne porządki w starostwie

Drogi starosta Makowski

Starosta chrzanowski Adam Potocki zarabiający 10 130 zł brutto jest zadowolony ze swojej pensji. Jak podaje "Gazeta Krakowska"sam zasugerował radzie, aby przyznała mu taką pensję.
-Moja kadencja przypadła na trudne czasy i trzeba oszczędzać. Chciałem dać swoją pensją przykład innym  - stwierdza starosta Potocki.

Niestety takie myślenie jest obce staroście tatrzańskiemu, Andrzejowi Gąsienicy Makowskiemu. Jego uposażenie wynoszące około 12 tysięcy zł można porównać z pensją prezydenta milionowego miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego (12.840 zł), który równocześnie jest starostą grodzkim.
A przecież powiat tatrzański jest jednym z najmniejszych powiatów w kraju (zamieszkuje zaledwie ok. 65 tyś ludności).

Dlatego też - w odpowiedzi na oczekiwania lokalnej społeczności - radny powiatowy POB Kazimierz Zelek wystąpił w dniu 27 marca z wnioskiem o obniżenie kwoty wynagrodzenia starosty Makowskiego, a także z interpelacją dotyczącą kontroli dzierżawy placu targowego "Pod Gubałówką", albowiem wiele wskazuje na rażące nieprawidłowości. Niżej przedstawiamy Państwu obydwa dokumenty. O wynikach kontroli poinformujemy natychmiast po otrzymaniu materiału (BiP)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interpelacja dotycząca wynagrodzenia Starosty Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado !


    Składam wniosek o obniżenie kwoty wynagrodzenia Starosty Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego poprzez odebranie dodatków do podstawowego wynagrodzenia.Nadmieniam, że wykorzystano wszystkie możliwe dodatki. Przewyższają one kwotę podstawowego wynagrodzenia Starosty co jest całkowicie niezrozumiałe.
     Przypomnę tylko, że utrzymanie Starosty łącznie z kierowcą i samochodem kosztuje podatników miesięcznie duże pieniądze, w jednym z najmniejszych powiatów w Polsce. Można porównać, że utrzymanie Starosty pochłania cały dochód z dzierżawy placu targowego pod Gubałówką a podobne zarobki jak Starosta w kwocie 12.800zł mają ministrowie!
     W dzisiejszych czasach, w dobie kryzysu, kiedy społeczeństwo ubożeje powinno się zmniejszać koszty nakładów na administrację a nie zwiększać. Kwotę z odebranych dodatków do wynagrodzenia Starosty proponuję przekazać opiece społecznej na dożywianie dzieci w naszym Powiecie. Zwracam się aby Komisja Budżetu skontrolowała koszty używania samochodu Starosty, do jakich celów jest wykorzystywany oraz jaki jest koszt eksploatacji tegoż samochodu.
     Interpelacja moja nie jest żadnym populistycznym wystąpieniem -  bo zapewne zaraz ktoś to zarzuci. Proszę jedynie o rozważne dysponowanie pieniędzmi publicznymi tym bardziej kiedy podatnicy nie są zadowoleni z pracy Starosty. Słyszy się o tym codziennie na ulicy oraz w lokalnych mediach. Przypomnę, że Starosta został wybrany na to stanowisko przewagą tylko jednego głosu i to swojego.

 Zgodnie z paragrafem 19 punkt 4 Statutu Powiatu Tatrzańskiego oczekuje na odpowiedź pisemną na zgłoszoną interpelację.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interpelacja  dotycząca kontroli realizacji umowy dzierżawy „Placu pod Estakadą”.

Panie Starosto,
     Szanowni radni, członkowie Zarządu Powiatu Tatrzańskiego!

       Aktualna sytuacja finansowa Powiatu Tatrzańskiego wymusza samoograniczenie Zarządu Powiatu przy podejmowaniu się zadań o charakterze inwestycyjnym czy remontowym. Już dzisiaj realizacja wielu zadań uzależniana jest od  pozyskania na ten cel środków pomocowych. Ich pula jest jednakże ograniczona, a konkurencja duża, musimy więc dążyć do takiego wykorzystania posiadanego majątku aby powiat był w stanie realizować stawiane mu zadania niezależnie od pozyskania środków zewnętrznych.

     Wyborcy oczekują od radnych efektywnej pracy wyrażającej się między innymi w realizacji konkretnych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz podjęcia szeregu działań długofalowych wynikających z obowiązującej Strategii Powiatu Tatrzańskiego. Wobec powyższego konieczne są działania prowadzące do zwiększenia dochodów budżetu. Realia budżetu powiatowego wskazują, że możliwości ewentualnego zwiększenia dochodów należałoby szukać przede wszystkim w dochodach majątkowych powiatu.

      Wg wskazań moich wyborców rezerwy takie znajdują się umowie oddającej Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków nieruchomość położoną  w Zakopanem pod „Estakadą ul. Powstańców Śląskich” stanowiącej dz. ewid. 373/8, 374/4, 378, 415/3, 379/9, 379/5, 434, 433/2, 432/1, 432/5, 392, 435 obręb 4. Za korzystanie z tego niezwykle atrakcyjnego miejsca targowego dzierżawca płaci Powiatowi zaledwie 25 454 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę wielkość kwoty za jaką udostępniane są zainteresowanym poszczególne stanowiska handlowe można wyliczyć, że Dzierżawca wypracowuje należną Powiatowi kwotę po pobraniu należności od co najwyżej kilkunastu kupców.
Ponadto pobieżny ogląd placu targowego wskazuje, ze dzierżawca wykorzystuje go w znacznie większym wymiarze niż zezwalają na to warunki umowy.

     W związku z powyższym domagam się od Zarządu Powiatu przeprowadzenia kontroli realizacji umowy dzierżawy „Placu pod Estakadą”. Proszę o wykonanie inwentaryzacji terenu wykorzystywanego przez Dzierżawcę w szczególności o dokonanie  pomiarów:
-     wielkości powierzchni wykorzystywanej pod cele handlowe,
-     wielkości powierzchni wykorzystywanej na cele parkingowe,
oraz oszacowanie wysokości przychodu osiąganego przez Dzierżawcę
z wykorzystaniem mienia powiatowego.

       Zgodnie z §19 pkt.4 Statutu Powiatu Tatrzańskiego oczekuję na sprawozdanie z kontroli i odpowiedź pisemną na zgłoszoną interpelację.


                                                                       Radny Powiatu Tatrzańskiego Kazimierz Zelek

<< Powrót
  « powrót

drukuj »         wyślij znajomemu »         ilość wyświetleń: 3448


Stosując pliki cookie (tzw. ciasteczka), staramy się zapewnić komfort korzystania z naszego serwisu, polegający na uwzględnieniu zapamiętanych preferencji użytkownika co do przeglądanych treści i na spersonalizowaniu wyglądu witryny. Przechodząc "dalej" akceptują Państwo otrzymywanie plików cookie z naszego serwisu . Ustawienie to mogą Państwo zmienić w narzędziach przeglądarki.

16673954 odwiedzin od 2007-02-06