Deklaracja ideowa

DEKLARACJA IDEOWA 
„Porozumienia Orła Białego"

My, członkowie założyciele i sympatycy Komitetu Patriotycznego „Porozumienie Orła Białego”
zgromadzeni w  59 rocznicę bohaterskiej śmierci Augustyna Suskiego - twórcy Konfederacji Tatrzańskiej , 
w dniu 26 maja 2001 roku na Kongresie Założycielskim Stowarzyszenia przedstawiamy współobywatelom
Deklarację Ideową. Jest to nasz program zawierający podstawowe zasady  na których zamierzamy budować silne, bezpieczne i sprawiedliwe Państwo Polskie będące najważniejszym warunkiem pomyślnej przyszłości każdego obywatela.

Przeszło dwa lata temu, w osiemdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, 11 listopada 1998 r w kościele Ojców Jezuitów w Zakopanem uchwaliliśmy „Akt Erekcyjny” Komitetu Patriotycznego „Porozumienie Orła Białego” tworzonego jako płaszczyznę zjednoczenia  obozu niepodległościowego.
Wykluczamy w nim przyjmowanie do naszej organizacji osób, które współpracowały z formacjami zniewalającymi naród Polski (UB, SB, WSI) , pełniły kierownicze funkcje w aparacie PZPR, a także te ,których dotychczasowa  postawa nie zasługuje na miano uczciwego człowieka i Polaka.
Wykluczamy także możliwość  wprowadzania do naszych szeregów i współdziałania z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Unią Pracy i Unią Wolności.
Celem organizacji jest obrona polskiej racji stanu wyrażająca się w ochronie polskiej własności  oraz pracy pozytywistycznej  dla sanacji moralnej narodu i  dobra polskiej gospodarki .
Naszym credo jest myśl św. Tomasza: "Fortiter in re, suaviter in modo" (Uparcie do celu, środkami łagodnymi).Wszelkie formy  działania opierać  będziemy na zasadach wynikających ze społecznej nauki Kościoła, zaś członków organizacji obowiązuje  wzajemna solidarność i poszanowanie rzymskiej zasady: "Pacta sunt servanda" (Umów należy dotrzymywać).
 Powołana Aktem Erekcyjnym Komisja Organizacyjno Statutowa wywiązała się z przyjętych na siebie zobowiązań. Pomimo piętrzących się trudności doprowadziliśmy do rejestracji naszego ugrupowania. Uzyskaliśmy podmiotowość w życiu społeczno politycznym.
 Dziś z podniesionym czołem patrzymy w przyszłość. Otworzyliśmy własną wiarą, determinacją i pracą drogę do aktywności społecznej szerokim kręgom obywateli, których rola w spetryfikowanym świecie polityki była marginalizowana. Oto nasze założenia programowe:
1. Silne, bezpieczne i sprawiedliwe Państwo Polskie będące najważniejszym warunkiem pomyślnej przyszłości każdego obywatela uważamy za wartość nadrzędną.
2. Za Naród Polski uważamy obywateli polskich mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, ale także wszystkich nie posiadających polskiego obywatelstwa i nie zamieszkujących w obrębie aktualnych granic politycznych, a którzy czują się lojalnymi członkami Polskiego Narodu.
3. Obowiązkiem każdego Polaka jest troska o ziemie historycznie polskie i ich mieszkańców – współrodaków , niezależnie od kształtu aktualnych granic.
4. Jesteśmy przeciwni eksponowaniu podziału społeczeństwa polskiego na antagonistyczne klasy i grupy społeczne. Wykluczamy przeciwstawianie ich sobie. Każdy Polak niezależnie od przynależności do określonej grupy społecznej i statusu materialnego ma obowiązki polskie.
Zasada solidaryzmu społecznego jako najbardziej umacniająca Polską Wspólnotę winna otrzymywać bezwzględny prymat.
5. Za najważniejsze prawo umacniające naszą niepodległość uznajemy własność. Obrona polskiej własności staje się obecnie nakazem chwili. Prowadzona od początków lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wyprzedaż polskiego majątku narodowego jest atakiem na naszą suwerenność. Prowadzi bowiem wprost do  pauperyzacji tysięcy naszych rodaków i uzależnienia gospodarki  polskiej od międzynarodowej finansjery.
Kluczowe gałęzie przemysłu  w tym banki i przemysł zbrojeniowy winny pozostać własnością Państwa. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych niezbędna ze względu na ich modernizację winna być prowadzona wg zasad rzetelnej wyceny ich wartości (pod kontrolą społeczną) z pozostawieniem 51% w rękach akcjonariatu narodowego.
6. Przygotowywany nowy tzw. Podatek Katastralny ad valorem jest niczym innym  jak rozłożonym w czasie procesem wywłaszczania obywateli z ich dobytku. Podkreślamy, iż dotknie on nie tylko właścicieli, ale także lokatorów, dzierżawców i najemców –słowem całe społeczeństwo.   Podatek ten narusza  art. 64 Konstytucji RP gwarantującej ochronę własności i jako taki należy go uznać za akt politycznego bezprawia, żywcem przeniesionego z epoki stalinowskiego terroru.
Wzywamy wszystkie siły społeczności polskiej do stanowczego sprzeciwu wobec wprowadzenia nowego Podatku Katastralnego. Jest to bowiem walka o „być” albo „nie być” dla polskich rodzin.
7. Będziemy propagować ideę Federacji (Unii) Krajów Międzymorza jako perspektywiczną alternatywę 
dla Unii Europejskiej, chociaż w chwili obecnej opowiadamy się za członkstwem Polski w UE 
8. Ochrona tych co „żywią i bronią” jest obowiązkiem Państwa. Domagamy się wprowadzenia barier formalno-prawnych uniemożliwiających importu taniej , ale wątpliwej jakości żywności.
9. Będziemy wspierać polską małą i średnią przedsiębiorczość na zasadzie kreowania nowych podmiotów gospodarczych oraz współdziałania (łączenia) już istniejących w większe podmioty  mogące stawić czoła ekspansji  obcego kapitału.
10. Domagamy się  równości prawa dla rodzimych i obcych inwestorów, a także otwarcia tanich kredytów dla polskich przedsiębiorców. Państwo winno nakręcać koniunkturę przez  inicjowanie inwestycji publicznych (np. ze środków rezerwy dewizowej)
11. Nawiążemy współpracę ze wszystkimi pro polskimi ugrupowaniami społeczno-politycznymi, które uczciwie i rzetelnie służą dobru wspólnemu.
12. Pragniemy czynnie uczestniczyć w życiu  społecznym i politycznym na miarę swoich możliwości. Powszechny udział obywateli w życiu samorządowym uznajemy za warunek sine qua non zmian na lepsze w „małych ojczyznach”. Będziemy kreować kadry administracji samorządowej w duchu służby wspólnocie.
12. Wprowadzenie w życie Dekalogu Polaka autorstwa Zofii Kossak uważamy za swój honor i obowiązek:

DEKALOG POLAKA
..Jam jest Polska , Ojczyzna twoja, ziemia Ojców , z której wyrosłeś. Wszystko czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz.
1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.
2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody
3. Pamiętaj , abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie.
4. Czcij Polskę, Ojczyznę Twoją jak Matkę rodzoną.
5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach twoich.
6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem
7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego.
8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem.
9. Nie dopuść by wątpiono w Polskę.
10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając jej wielkość  i Jej zasługę. jej dorobek i majestat.
Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością.
Będziesz ją miłował więcej niż siebie samego”.

 
 

opracował: Wojciech Orawiecdrukuj »         wyślij znajomemu »         ilość wyświetleń: 34741


Stosując pliki cookie (tzw. ciasteczka), staramy się zapewnić komfort korzystania z naszego serwisu, polegający na uwzględnieniu zapamiętanych preferencji użytkownika co do przeglądanych treści i na spersonalizowaniu wyglądu witryny. Przechodząc "dalej" akceptują Państwo otrzymywanie plików cookie z naszego serwisu . Ustawienie to mogą Państwo zmienić w narzędziach przeglądarki.

23672342 odwiedzin od 2007-02-06